Art. 2a. - Jednorazowy zasiłek dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz osób wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.73.632

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1927 r.
Art.  2a. 2

Pracownikom kontraktowym w służbie państwowej, których całkowite wynagrodzenie miesięczne, ustalone w sposób ryczałtowy nie przekracza kwoty 800 zł., przyznaje się jednorazowy zasiłek w wysokości 60% tegoż wynagrodzenia za miesiąc listopad 1927 r.

2 Art. 2a dodany przez art. 2 rozp. z mocą ustawy z dnia 17 grudnia 1927 r. (Dz.U.27.112.948) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 1 września 1927 r.