Art. 4. - Jednorazowy zasiłek dla emerytów, wdów i sierot.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.104.902

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1927 r.
Art.  4.

Jednorazowy zasiłek, unormowany niniejszem rozporządzeniem, będzie wypłacony w dniach 30 listopada 1927 r. i 31 stycznia 1928 r. w dwóch równych ratach.