Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  3. 
1.  Woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania:
1) mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia;
2) chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.
2.  Ciepła woda użytkowa powinna, oprócz wymagań określonych w ust. 1, spełniać wymagania określone w części A załącznika nr 5 do rozporządzenia.
3.  Podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla:
1) parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia;
2) dodatkowych wymagań chemicznych określonych w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia;
3) substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.