Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  29. 
1.  Pierwszej zgody na odstępstwo, o której mowa w § 28 ust. 1, od dopuszczalnych parametrów udziela właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, informując o tym w terminie 7 dni właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
2.  W przypadku produkcji wody w ilości powyżej 1000 m3/dobę lub przeznaczonej dla więcej niż 5000 osób właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny informuje o tym w terminie 7 dni Głównego Inspektora Sanitarnego.
3.  W przypadku produkcji wody w ilości poniżej 1000 m3/dobę lub przeznaczonej dla mniej niż 5000 osób właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny informuje o tym w terminie 14 dni Głównego Inspektora Sanitarnego.