Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2178 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 listopada 2019 r. do: 30 czerwca 2020 r.
Art.  49.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.