Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2178 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 listopada 2019 r. do: 30 czerwca 2020 r.
Art.  17a.  [Nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami UE]
1.  Inspekcja sprawuje nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się do:
1) mięsa drobiowego;
2) jaj;
3) tusz wieprzowych;
4) tusz wołowych;
5) tusz innych zwierząt;
6) mięsa pochodzącego z bydła w wieku poniżej 12. miesiąca życia.
2.  Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest sprawowany z uwzględnieniem art. 17 ust. 3.
3.  Minister właściwy do spraw rynków rolnych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1.