Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.4.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 16 stycznia 1920 r.

Wobec konieczności utrzymania prawidłowego ruchu kolei, tramwajów, elektrowni i innych urządzeń, obliczonych na zaspokojenia koniecznych potrzeb ludności, oraz wobec wielkiego braku węgla, koniecznego dla tych urządzeń, zarządzam aż do odwołania, na mocy ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny - art. 2 lit. f i art. 5 w celu jak - największej oszczędności węgla, co następuje:
1) teatry, restauracje, kinematografy, kabarety, kawiarnie, sale taneczne, kluby i wszelkie inne publiczne miejsca rozrywek mogą być czynne tylko do godziny 10 wieczorem;
2) winni niezastosowania się do powyższego rozporządzenia będą karani w drodze administracyjnej karą aresztu do 3 - ch miesięcy, lub grzywną do 3000 marek.