§ 7. - Izby zatrzymań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1852

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  7.
1.
Izba zatrzymań na okrętach wojennych powinna składać się co najmniej z pomieszczenia dla zatrzymanych.
2.
Zatrzymani osadzeni w izbie zatrzymań na okręcie wojennym korzystają z urządzeń okrętowych w zakresie opieki medycznej, przygotowania posiłków oraz zapewnienia warunków sanitarnych. Zdeponowane przedmioty osobiste zatrzymanych przechowuje się w pomieszczeniu komendanta izby zatrzymań.
3.
Izba zatrzymań na okrętach wojennych powinna odpowiadać kryteriom określonym dla innych pomieszczeń mieszkalnych załogi, a ponadto spełniać następujące warunki:
1)
powierzchnia przypadająca na jednego zatrzymanego nie mniejsza niż powierzchnia na jednego członka załogi w pomieszczeniach mieszkalnych danego typu okrętu,
2)
pokrycie podłogi trwałe, zmywalne,
3)
oświetlenie elektryczne odpowiednie do czytania i pisania,
4)
klosze opraw świetlnych oświetlenia awaryjnego i nocnego wykonane z tworzyw nietłukących się,
5)
dzwonki i punkty świetlne instalacji alarmowej umieszczone w pomieszczeniach komendanta izby zatrzymań oraz oficera dyżurnego okrętu,
6)
przyciski sygnalizacji alarmowej i do wzywania obsługi izby zatrzymań,
7)
drzwi pomieszczenia dla zatrzymanych zgodne z przepisami okrętowymi dla pomieszczeń mieszkalnych, o wzmocnionej konstrukcji, wyposażone we właz awaryjny pozwalający na opuszczenie pomieszczenia od wewnątrz w przypadku zagrożenia, z wizjerem stożkowym na wysokości 1,5 m, zabezpieczonym od strony pomieszczenia szkłem hartowanym i z drugiej strony ruchomą zasłoną, z atestowanym zamkiem i łańcuchem zabezpieczającym oraz wyposażone w sygnalizację alarmującą o próbie manipulowania przy zamku i włazie awaryjnym,
8)
standardowe koje okrętowe, szafki na rzeczy osobiste i blaty biurowe przymocowane trwale do podłogi lub ściany.