§ 5. - Izby zatrzymań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1852

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  5.
1.
Izba zatrzymań powinna składać się z:
1)
pomieszczenia dla komendanta i profosów,
2)
pomieszczeń dla zatrzymanych,
3)
pokoju lekarskiego,
4)
pomieszczenia do przygotowywania posiłków i zmywania naczyń,
5)
magazynu do przechowywania przedmiotów przyjętych do depozytu, a także ubrań roboczych, pościeli, bielizny czystej i brudnej oraz środków higieny i czystości,
6)
umywalni,
7)
ustępu.
2.
Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie wszystkich pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 3-5, dopuszcza się ich lokalizację poza izbą zatrzymań, jednak na terenie tej samej jednostki wojskowej, z tym że przedmioty przyjęte do depozytu przechowuje się w izbie zatrzymań. Funkcje pokoju lekarskiego może spełniać izba chorych.