Art. 53. - [Zakres odpowiedzialności zawodowej] - Izby lekarskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lipca 2021 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  53.  [Zakres odpowiedzialności zawodowej]

Członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, zwane dalej "przewinieniem zawodowym".