Iran-Polska. Porozumienie dotyczące clenia dywanów irańskich. Warszawa.1939.06.16.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.73.492

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 sierpnia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 8 sierpnia 1939 r.
o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Iranem, dotyczącego clenia dywanów irańskich.

Na podstawie art. 52 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:
1.
Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Iranu w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 16 czerwca 1939 r., dotyczącego clenia dywanów irańskich, zwanych "perskimi".
2.
Tekst wspomnianego porozumienia zawarty jest w załączniku do rozporządzenia niniejszego.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Zagranicznych, Skarbu oraz Przemysłu i Handlu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie czterech dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Przekład.

MINISTERSTWO

SPRAW ZAGRANICZNYCH

P. V.82/Ir/4/39.

Warszawa, dnia 16 czerwca 1939 r.

Panie Ministrze,

Powołując się na rozmowy w sprawie rozwoju stosunków gospodarczych między naszymi obu krajami, mam zaszczyt zaproponować Panu porozumienie następujące:

1)
Rząd Polski przyzna w zastosowaniu do dywanów pochodzących i przychodzących z Iranu przy ich przywozie na polskie terytorium celne niżej wymienione zniżki celne:
Pozycja taryfy celnej polskiejNazwa towaruZniżki w %% cła autonomicznego
ex 605 ex p. 3Dywany wełniane" zwane "perskie"" supełkowe ręcznie wiązane" barwione roślinnymi barwnikami i zawierające w 1 dcm2:,
a) 300 do 500 węzłów włącznie40
b) powyżej 500 węzłów70

Zniżki powyżej ustalone będą stosowane do dywanów zaopatrywanych w świadectwa pochodzenia i przywożonych przez urzędy celne w Warszawie, Lwowie, Gdyni i Gdańsku.

2)
Niniejsze porozumienie wejdzie w życie od daty ustalonej za wspólną zgodą między Wysokimi Układającymi się Stronami, które wymienią następnie noty w tym celu.

Niniejsze porozumienie będzie obowiązywać tak długo, jak Konwencja Handlowa między Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską i Cesarstwem Persji, podpisana w Teheranie dnia 19 marca 1927 r.

Będę Panu obowiązany za powiadomienie mnie, czy Cesarski Rząd Irański przyjmuje porozumienie, proponowane w niniejszej nocie.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienie mego wysokiego poważania.

J. E.

Pan Hamid Sayah

Poseł Nadzwyczajny i Minister

Pełnomocny Iranu w Warszawie.

CESARSKIE POSELSTWO IRANU

Nr 266.

Warszawa, dnia 16 czerwca 1939 r.

Panie Ministrze,

Notą Nr P.V.82/Ir/4/39 z dnia 16.VI.1939 r. Wasza Ekscelencja zechciał zakomunikować mi, co następuje:

"Powołując się na rozmowy w sprawie rozwoju stosunków gospodarczych między naszymi obu krajami, mam zaszczyt zaproponować Panu porozumienie następujące:

1)
Rząd Polski przyzna w zastosowaniu do dywanów pochodzących i przychodzących z Iranu przy ich przywozie na polskie terytorium celne niżej wymienione zniżki celne:
Pozycja taryfy celnej polskiejNazwa towaruZniżki w %% cła autonomicznego
ex 605 ex p. 3Dywany wełniane" zwane "perskie"" supełkowe ręcznie wiązane" barwione roślinnymi barwnikami i zawierające w 1 dcm2:,
a) 300 do 500 węzłów włącznie40
b) powyżej 500 węzłów70

Zniżki powyżej ustalone będą stosowane do dywanów zaopatrywanych w świadectwa pochodzenia i przywożonych przez urzędy celne w Warszawie, Lwowie, Gdyni i Gdańsku.

2)
Niniejsze porozumienie wejdzie w życie od daty ustalonej za wspólną zgodą między Wysokimi Układającymi się Stronami, które wymienią następnie noty w tym celu.

Niniejsze porozumienie będzie obowiązywać tak długo, jak Konwencja Handlowa między Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską i Cesarstwem Persji, podpisana w Teheranie dnia 19 marca 1927 r.

Będę Panu obowiązany za powiadomienie mnie, czy Cesarski Rząd Irański przyjmuje porozumienie, proponowane w niniejszej nocie".

Potwierdzając Waszej Ekscelencji odbiór wspomnianej noty, mam zaszczyt podać do Jego wiadomości, że Cesarski Rząd Iranu przyjmuje porozumienie, proponowane w tej nocie.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego bardzo wysokiego poważania.

Do

Jego Ekscelencji

Pana Józefa Becka

Ministra Spraw Zagranicznych

w Warszawie.