Art. 31. - [Zasady udzielania zamówień w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji w zakresie terminalu] - Inwestycje w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.924 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2023 r. do: 23 września 2023 r.
Art.  31.  [Zasady udzielania zamówień w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji w zakresie terminalu]

(uchylony).