[Ocena stanu technicznego elektrowni wiatrowych - odpowiednie stosowanie przepisów ustawy - Prawo budowlane] - Art. 7b. -... - Dz.U.2021.724 t.j. - OpenLEX

Art. 7b. - [Ocena stanu technicznego elektrowni wiatrowych - odpowiednie stosowanie przepisów ustawy - Prawo budowlane] - Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.724 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2021 r.
Art.  7b.  [Ocena stanu technicznego elektrowni wiatrowych - odpowiednie stosowanie przepisów ustawy - Prawo budowlane]

Przepisy art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282) stosuje się odpowiednio do nadzoru nad użytkowaniem elektrowni wiatrowych w zakresie oceny stanu technicznego tych elektrowni.