[Definicje] - Art. 2. - Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych. - Dz.U.2021.724 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Definicje] - Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.724 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2021 r.
Art.  2.  [Definicje]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
elektrownia wiatrowa - instalację odnawialnego źródła energii, składającą się z części budowlanej stanowiącej budowlę w rozumieniu prawa budowlanego oraz urządzeń technicznych, w tym elementów technicznych, w której energia elektryczna jest wytwarzana z energii wiatru, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610);
2)
elementy techniczne - wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem obrotu.