Art. 12. - [Elektrownie wiatrowe niespełniające wymogów] - Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.724 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r. do: 1 lipca 2024 r.
Art.  12.  [Elektrownie wiatrowe niespełniające wymogów]
1. 
W przypadku elektrowni wiatrowych, niespełniających wymogów określonych w art. 4, dopuszcza się jedynie przeprowadzenie remontu oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego użytkowania elektrowni, z wyłączeniem działań prowadzących do zwiększenia mocy zainstalowanej elektrycznej lub zwiększenia jej oddziaływań na środowisko.
2. 
W przypadkach określonych w ust. 1, minimalna odległość elektrowni wiatrowej określona w art. 4 nie jest brana pod uwagę przy wydawaniu decyzji administracyjnych, wymaganych do wykonywania czynności określonych w ust. 1.