§ 3. - Inwalidzkie komisje rewizyjno-lekarskie i inwalidzkie komisje odwoławcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.24.143

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1931 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.