§ 2. - Inwalidzkie komisje rewizyjno-lekarskie i inwalidzkie komisje odwoławcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.24.143

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1931 r.
§  2.
W wypadkach, gdy inwalidzkie komisje rewizyjno-lekarskie, względnie inwalidzkie komisje odwoławcze, będą rozstrzygały sprawy o zaginięciu bez własnej winy na terenie i w czasie działań wojennych, wchodzi do składu tychże komisyj na miejsce lekarza wojskowego referent, wyznaczony przez tę władzę, przy której dana komisja urzęduje.

O ile przewodniczący danej komisji nie ma ukończonych studjów prawniczych, referent winien mieć ukończone studja prawnicze.