§ 2. - Interoperacyjność.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1042

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2021 r.
§  2. 
Zasadnicze wymagania systemu kolei określa załącznik do rozporządzenia.