Internaty w Biurze Ochrony Rządu. - Dz.U.2004.10.92 - OpenLEX

Internaty w Biurze Ochrony Rządu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.10.92

Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 16 stycznia 2004 r.
w sprawie internatów w Biurze Ochrony Rządu

Na podstawie art. 76 ust. 6 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb tworzenia internatów oraz ich prowadzenia, wyposażenia internatu oraz czas pobytu w internacie, a także szczegółowe zasady odpłatności za zakwaterowanie w internacie lub innych pomieszczeniach mieszkalnych.
1.
Kierownik komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu właściwej w sprawach mieszkaniowych występuje do Szefa Biura Ochrony Rządu, zwanego dalej "Szefem BOR", z wnioskiem o utworzenie internatu.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przed skierowaniem do Szefa BOR, opiniuje kierownik komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu właściwej w sprawach finansowych.
Decyzję w sprawie utworzenia internatu wydaje Szef BOR.
Utworzenie internatu jest uzależnione od możliwości przeznaczenia budynku lub jego części na zakwaterowanie tymczasowe funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, zwanych dalej "funkcjonariuszami".
1.
W internacie urządza się pokoje noclegowe jednoosobowe, dwuosobowe oraz wieloosobowe.
2.
Poza pokojami noclegowymi, o których mowa w ust. 1, w internacie urządza się pomieszczenia służbowe i gospodarcze służące do utrzymania przez mieszkańców internatu należytego stanu sanitarnohigienicznego oraz pomieszczenia stanowiące zaplecze kierownika internatu.
3.
Wyposażenie internatu określa załącznik do rozporządzenia.
W internacie prowadzi się następującą dokumentację:
1)
książkę stanu zakwaterowania;
2)
książkę meldunkową;
3)
książkę skarg i wniosków;
4)
książkę depozytów.
1.
Podstawą zakwaterowania funkcjonariuszy w internacie jest skierowanie wystawione przez Szefa BOR.
2.
W skierowaniu, o którym mowa w ust. 1, określa się czas pobytu funkcjonariuszy w internacie.
3.
Funkcjonariuszy skierowanych do internatu przyjmuje kierownik internatu lub upoważniony przez niego pracownik.
1.
Opłata za zakwaterowanie w internacie i innych pomieszczeniach mieszkalnych za jedno miejsce noclegowe za dobę wynosi:
1)
w pokoju jednoosobowym - w wysokości faktycznego kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej pokoi w danym budynku pomnożonego przez powierzchnię zajmowanego pokoju;
2)
w pokoju dwuosobowym lub wieloosobowym - w wysokości faktycznego kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej pokoi w danym budynku pomnożonego przez proporcjonalnie zajmowaną powierzchnię pokoju.
2.
Faktyczny koszt utrzymania 1 m2 powierzchni mieszkalnej ustalany jest na podstawie corocznej kalkulacji kosztów utrzymania budynku, w którym znajduje się internat lub inne pomieszczenie mieszkalne, ponoszonych przez Biuro Ochrony Rządu.
3.
Funkcjonariusze zakwaterowani w internacie lub innym pomieszczeniu mieszkalnym uiszczają opłatę do dnia dziesiątego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
4.
Funkcjonariusze zakwaterowani w internacie lub innym pomieszczeniu mieszkalnym uiszczają opłaty za zużycie energii elektrycznej w wysokości aktualnej ceny energii elektrycznej, a w przypadku braku licznika - opłatę ryczałtową ustaloną odpowiednio przez kierownika internatu lub komórkę organizacyjną właściwą w sprawach mieszkaniowych, o której mowa w ust. 5, na podstawie zużycia energii elektrycznej przez odbiorniki energii elektrycznej w poprzednim okresie rozliczeniowym.
5.
Cennik opłat za zakwaterowanie w internacie lub innym pomieszczeniu mieszkalnym opracowuje komórka organizacyjna Biura Ochrony Rządu właściwa w sprawach mieszkaniowych.
6.
Naliczenia opłat za zakwaterowanie funkcjonariuszy korzystających z internatu dokonuje kierownik internatu, a w przypadku innych pomieszczeń mieszkalnych komórka organizacyjna Biura Ochrony Rządu właściwa w sprawach mieszkaniowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PRZEDMIOTÓW POZOSTAJĄCYCH W WYPOSAŻENIU INTERNATU

1. Pokój
Lp.Nazwa sprzętuWskaźnik ilościowy na osobęPomieszczenieUwagi
12345
1Szafa ubraniowa1
2Stółod 1 do 3
3Krzesło wyściełane1
4Tapczan/wersalka1
5Szafka przyłóżkowa (nocna)1
6Lustro ścienne1
7Kosz na śmieci1
8Dywanik przyłóżkowy1
9Karnisz (szyny)wg potrzeb
10Firankiwg potrzeb
11Wykładzina dywanowawg potrzeb
12Zasłonywg potrzeb
13Wieszak do ubrań1
14Komodaod 2 do 3
15Verticalezamiast lp. 9, 10, 12
16Lampka nocna1
17Stolik pod RTV1
18Fotel wyściełany2
19Stolik okolicznościowy, ława1
20Koc kolorowy2
21Kołdra1
22Poduszka1
23Poszwa na kołdrę4
24Poszewka na poduszkę4
25Prześcieradło4
26Ręcznik kąpielowy1
27Ręcznik frotté2
28Szlafrok1
29Wieszak ramiączko5
30Obrus na stół (stolik)2
31Szczotka do ubrania2
32Szczotka do obuwia2
33Czajnik bezprzewodowy elektr.2
34Miednica2
35Cukiernica2
36Łyżeczka do cukru2
37Flakon do kwiatów2
38Cerata10 m.b.
39Filiżanka ze spodkiem1
40Szklanka ze spodkiem1
41Łyżeczka do herbaty1
42Łyżka stołowa1
43Widelec stołowy1
44Nóż stołowy1
45Talerz porcelanowy głęboki1
46Talerz porcelanowy płytki1
47Talerz porcelanowy deserowy1
48Bulionówka ze spodkiem1

2. Kuchnia

Lp.Nazwa sprzętuWskaźnik ilościowy na pomieszczenieUwagi
1Szafka kuchenna stojąca z blatemod 6 do 8
2Szafka kuchenna wiszącaod 6 do 8
3Zlewozymywak1
4Stółod 1 do 2
5Kuchenka elektr. z piekarnikiemod 1 do 2
6Taboret kuchennyod 2 do 4
7Okap wentylacyjnyod 1 do 2
8Kosz na śmieci1
9Garnek z pokrywą 5 l2
10Garnek z pokrywą 3 l3
11Czajnik2
12Kuchenka mikrofalowa1
13Łyżka wazowa 0,25 l2
14Chłodziarka-zamrażarka1
15Deska kuchenna1
16Patelnia1
17Nóż kuchenny2
18Nóż do chleba2
19Zestaw do przypraw2

3. Recepcja

Lp.Nazwa sprzętuWskaźnik ilościowy na pomieszczenieUwagi
1Biurko kancelaryjne1
2Fotel do biurka1
3Tapczan1
4Kosz na śmieci1
5Lampka biurkowa1
6Firankiwg potrzeb
7Zasłonywg potrzeb
8Karnisz (szyny)wg potrzeb
9Verticalezamiast lp. 6, 7, 8
10Szafa ubraniowa1
11Wieszak do ubrań1
12Komodaod 1 do 2
13Szafa stalowa na aktaod 1 do 2
14Tablica informacyjnaod 1 do 2
15Wykładzina dywanowawg potrzeb

4. Pralnia i suszarnia

Lp.Nazwa sprzętuWskaźnik ilościowy na pomieszczenieUwagi
1Pralka z wirówkąod 2 do 3
2Miskaod 3 do 5
3Wiadrood 3 do 5
4Suszarka balkonowaod 3 do 5
5Kosz na śmieci1

5. Pomieszczenie kierownika internatu

Lp.Nazwa sprzętuWskaźnik ilościowy na pomieszczenieUwagi
1Biurko kancelaryjne1
2Krzesło obrotowe1
3Krzesło wyściełaneod 1 do 2
4Szafa ubraniowa1
5Szafa metalowa na aktaod 1 do 2
6Karnisz (szyny)wg potrzeb
7Firankiwg potrzeb
8Zasłonywg potrzeb
9Verticalezamiast lp. 6, 7, 8
10Kosz na śmieci1
11Wieszak do ubrań1
12Stolik okolcznościowy, ława1
13Fotel wyściełany2
14Lampka biurowa1
15Apteczka1

6. Pomieszczenie gospodarcze

Lp.Nazwa sprzętuWskaźnik ilościowy na pomieszczenieUwagi
1Regał magazynowyod 6 do 10
2Stółod 2 do 3
3Krzesło wyściełane2
4Kosz na śmieci1

7. Świetlica

Lp.Nazwa sprzętuWskaźnik ilościowy na pomieszczenieUwagi
1Stolik pod telewizor1
2Krzesło wyściełaneod 20 do 32
3Stolik kwadratowyod 5 do 8
4Wykładzina dywanowawg potrzeb
5Karniszwg potrzeb
6Firankiwg potrzeb
7Zasłonywg potrzeb
8Verticalezamiast lp. 5, 6, 7
9Kosz na śmieci1

8. Prasowalnia

Lp.Nazwa sprzętuWskaźnik ilościowy na pomieszczenieUwagi
1Deska do prasowaniaod 2 do 4
2Stół2
3Krzesło wyściełaneod 2 do 4
4Kosz na śmieci1
5Żelazkood 2 do 4
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90, poz. 844, Nr 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr 210, poz. 2036.