Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1350 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.
Art.  3.  [Uczestnictwo instytutu w systemie ochrony zdrowia]

Instytut prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk medycznych uczestniczy w systemie ochrony zdrowia.