Art. 3. - [Uczestnictwo instytutu w systemie ochrony zdrowia] - Instytuty badawcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.498 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2023 r.
Art.  3.  3 [Uczestnictwo instytutu w systemie ochrony zdrowia]

 Instytut prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu uczestniczy w systemie ochrony zdrowia.

3 Art. 3 zmieniony przez art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1672) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 września 2023 r.