[Uczestnictwo instytutu w systemie ochrony zdrowia] - Art. 3. - Instytuty badawcze. - Dz.U.2022.498 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Uczestnictwo instytutu w systemie ochrony zdrowia] - Instytuty badawcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.498 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2022 r.
Art.  3.  [Uczestnictwo instytutu w systemie ochrony zdrowia]

Instytut prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk medycznych uczestniczy w systemie ochrony zdrowia.