Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1383 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2020 r.
Art.  23.  [Organy instytutu]

Organami instytutu są:

1) dyrektor;
2) rada naukowa.