Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.213 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2019 r.
Art.  5. 

Organami Instytutu są:

1) Dyrektor Instytutu;
2) Rada Pamięci;
3) Rada Naukowa.