Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.213 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  5. 

Organami Instytutu są:

1) Dyrektor Instytutu;
2) Rada Pamięci;
3) Rada Naukowa.