Art. 5. - [Organy Instytutu] - Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.402 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 września 2021 r.
Art.  5.  [Organy Instytutu]

Organami Instytutu są:

1)
Dyrektor Instytutu;
2)
Rada Pamięci;
3)
Rada Naukowa.