[Opinia Prezesa IPN w postępowaniach o wydanie zezwoleń na wykonanie trwałych znaków i obiektów upamiętniających walki i... - Dz.U.2021.177 t.j. - OpenLEX

Art. 53l. - [Opinia Prezesa IPN w postępowaniach o wydanie zezwoleń na wykonanie trwałych znaków i obiektów upamiętniających walki i męczeństwo] - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.177 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2022 r.
Art.  53l.  [Opinia Prezesa IPN w postępowaniach o wydanie zezwoleń na wykonanie trwałych znaków i obiektów upamiętniających walki i męczeństwo]

Organy właściwe w sprawach wydawania zezwoleń na wykonanie trwałych znaków i obiektów upamiętniających walki i męczeństwo wydają zezwolenie po zasięgnięciu opinii Prezesa Instytutu Pamięci.