[Obowiązek zachowania tajemnicy przez Prezesa IPN i członków Kolegium IPN] - Art. 21. - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja... - Dz.U.2021.177 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - [Obowiązek zachowania tajemnicy przez Prezesa IPN i członków Kolegium IPN] - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.177 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2022 r.
Art.  21.  [Obowiązek zachowania tajemnicy przez Prezesa IPN i członków Kolegium IPN]

Prezes Instytutu Pamięci oraz członkowie Kolegium Instytutu Pamięci są obowiązani, także po upływie kadencji albo ustaniu członkostwa, do zachowania w tajemnicy wiadomości, do których mieli dostęp w związku z wykonywaną funkcją. Nie dotyczy to faktów powszechnie znanych.