[Komórki organizacyjne IPN] - Art. 18. - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Dz.U.2021.177 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Komórki organizacyjne IPN] - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.177 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2022 r.
Art.  18.  [Komórki organizacyjne IPN]
1. 
W Instytucie Pamięci działają następujące komórki organizacyjne:
1)
Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwana dalej "Główną Komisją";
2)
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej;
3)
Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa;
4)
Biuro Poszukiwań i Identyfikacji;
5)
Biuro Edukacji Narodowej;
6)
Biuro Badań Historycznych;
7)
Biuro Lustracyjne.
2. 
W oddziałach Instytutu Pamięci działają następujące komórki organizacyjne:
1)
oddziałowe komisje ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwane dalej "oddziałowymi komisjami";
2)
oddziałowe biura lustracyjne;
3)
inne komórki organizacyjne wymienione w statucie Instytutu Pamięci.
3. 
W delegaturach Instytutu Pamięci działają wydziały i referaty wymienione w statucie Instytutu Pamięci.