§ 22. - Instrukcja dla powiatowych wydziałów hipotecznych w województwach wschodnich. - Dz.U.1932.66.619 - OpenLEX

§ 22. - Instrukcja dla powiatowych wydziałów hipotecznych w województwach wschodnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.66.619

Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1933 r.
§  22.
Po wyjaśnieniu stanu obciążenia, pisarz przystąpi do wyjaśnienia suboneracyj, jakim prawa hipotekowane ulegają.