Art. 4a. - Inspekcja Weterynaryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2629 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  4a. 

(uchylony).