Art. 8. - Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. - Dz.U.2023.57 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.57 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2023 r. do: 30 września 2029 r.
Art.  8. 

(uchylony).