Art. 19e. - Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.57 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2023 r. do: 30 września 2029 r.
Art.  19e.  5

 (uchylony).

5 Art. 19e uchylony przez art. 35 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1234) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 lipca 2023 r.