§ 4. - Informacja o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę. - Dz.U.2022.244 - OpenLEX

§ 4. - Informacja o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.244

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2022 r.