§ 3. - Informacja o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę. - Dz.U.2022.244 - OpenLEX

§ 3. - Informacja o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.244

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
§  3. 
Wzór informacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.