§ 2. - Informacja o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę. - Dz.U.2022.244 - OpenLEX

§ 2. - Informacja o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.244

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
§  2. 
Informacja jest przekazywana przez sprzedawcę energii elektrycznej lub sprzedawcę paliw gazowych w taki sposób jak faktura, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.