§ 3. - [Elementy informacji o cenach transferowych w przypadku obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji innych niż transakcje kontrolowane] - Informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1923

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 września 2023 r.
§  3.  6 [Elementy informacji o cenach transferowych w przypadku obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji innych niż transakcje kontrolowane]
 Do informacji o cenach transferowych w zakresie określonym w art. 23za ustawy przepisy § 2 pkt 1-3, pkt 4 lit. a-h, j oraz l, pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
6 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1894) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2023 r.