§ 4. - Informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2515

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.