§ 3. - Informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2515

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
§  3. 
Objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych określa załącznik do rozporządzenia.