§ 3a. - Informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2515

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
§  3a.  10
 Przepisy § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio do informacji o cenach transferowych w zakresie określonym w art. 23za ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
10 § 3a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2383) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.