Art. 15. - [Zastaw na środkach gromadzonych na IKE lub IKZE] - Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1792 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 sierpnia 2022 r. do: 25 września 2023 r.
Art.  15.  [Zastaw na środkach gromadzonych na IKE lub IKZE]
1. 
Środki zgromadzone na IKE lub IKZE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako częściowy zwrot albo zwrot. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKZE jest traktowane jako zwrot.
2. 
(uchylony).