§ 1. - Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2238

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 grudnia 2022 r.
§  1.  2
1. 
Ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
1)
do dnia 31 grudnia 2022 r. - nie więcej niż 1500 kg;
2)
od dnia 1 stycznia 2023 r. - nie więcej niż 1500 kg.
2. 
W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego w ust. 1 pkt 1 powiększa limit określony w ust. 1 pkt 2.
2 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2493) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 grudnia 2022 r.