§ 3. - Homologacja ciągników rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.5.31

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2004 r.
§  3.
Kategorie ciągnika i typu ciągnika dla potrzeb homologacji typu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.