§ 1. - Homologacja ciągników rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.5.31

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2004 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
warunki i tryb wydawania lub cofania świadectw homologacji typu ciągnika rolniczego, zwanego dalej "ciągnikiem", oraz przedmiotów jego wyposażenia i części;
2)
zakres i sposób przeprowadzania:
a)
badań homologacyjnych,
b)
kontroli zgodności produkcji z warunkami homologacji;
3)
wzory dokumentów związanych z homologacją typu;
4)
jednostki upoważnione do:
a)
przeprowadzania badań homologacyjnych,
b)
kontroli zgodności produkcji z warunkami homologacji.