Art. 21. - Holandia-Polska. Traktat o postępowaniu sądowem, arbitrażu i koncyljacji. Haga 1930.04.12.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.15.72

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 1931 r.
Artykuł  21. 

Traktat niniejszy będzie stosowany między Wysokiemi Stronami Umawiającemi się również i w tym wypadku, gdy inne mocarstwa są zainteresowane w sporze.