Art. 15. - Holandia-Polska. Traktat o postępowaniu sądowem, arbitrażu i koncyljacji. Haga 1930.04.12.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.15.72

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 1931 r.
Artykuł  15. 

Prace Stałej Komisji Koncyljacyjnej będą się toczyły publicznie jedynie na mocy decyzji powziętej przez komisję za zgodą Stron.

Wysokie Strony Umawiające się zobowiązują się nie publikować wyniku prac komisji bez uprzedniego naradzenia się.