Art. 14. - Holandia-Polska. Traktat o postępowaniu sądowem, arbitrażu i koncyljacji. Haga 1930.04.12.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.15.72

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 1931 r.
Artykuł  14. 

Stała Komisja Koncyljacyjna będzie się zbierała o ile Strony nie ułożą się inaczej, w miejscu wyznaczonem przez jej przewodniczącego.