Art. 5. - Hodowla zwierząt gospodarskich. - Dz.U.1960.54.310 - OpenLEX

Art. 5. - Hodowla zwierząt gospodarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.54.310

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1963 r.
Art.  5.

Minister Rolnictwa może ustanawiać opłaty za czynności zootechniczne i weterynaryjne wykonywane w związku z poddawaniem zwierząt ocenie wartości hodowlanej w myśl przepisów art. 1 oraz sprawowaniem opieki w myśl przepisu art. 4 ust. 1.