Art. 4. - Hodowla zwierząt gospodarskich. - Dz.U.1960.54.310 - OpenLEX

Art. 4. - Hodowla zwierząt gospodarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.54.310

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1963 r.
Art.  4.
1.
Minister Rolnictwa zorganizuje specjalną opiekę zootechniczną i weterynaryjną nad zwierzętami zapisanymi do ksiąg zwierząt zarodowych, nad stadami uznanymi za zarodowe lub reprodukcyjne oraz może zorganizować taką opiekę nad zwierzętami gospodarskimi poddanymi ocenie wartości użytkowej oraz zapładnianymi drogą sztucznego unasieniania.
2.
Minister Rolnictwa może w drodze rozporządzenia nałożyć na właścicieli (posiadaczy) zwierząt gospodarskich obowiązek zastosowania zabiegów, mających na celu ochronę lub poprawę zdrowia zwierząt lub zwiększenie ich produkcyjności.