Art. 19. - Hodowla zwierząt gospodarskich. - Dz.U.1960.54.310 - OpenLEX

Art. 19. - Hodowla zwierząt gospodarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.54.310

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1963 r.
Art.  19. 3

(uchylony).

3 Art. 19 uchylony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o zmianie ustawy o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz.U.63.22.113) z dniem 28 maja 1963 r.