Art. 12. - Hodowla zwierząt gospodarskich. - Dz.U.1960.54.310 - OpenLEX

Art. 12. - Hodowla zwierząt gospodarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.54.310

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1963 r.
Art.  12.
1.
Posiadacze rozpłodników, na które nie zostały wydane świadectwa uznania, obowiązani są poddać je wytrzebieniu.
2.
Minister Rolnictwa może wyłączyć spod działania przepisu ust. 1 rozpłodniki w określonych zakładach i gospodarstwach.
3.
Rozpłodniki, na które nie zostały wydane świadectwa uznania, powinny być poddane wytrzebieniu w terminie dwutygodniowym od dnia wyznaczonego na doprowadzenie przed komisję kwalifikacyjną, z wyjątkiem ogierów, które powinny być poddane wytrzebieniu w terminie 3 miesięcy od tego dnia.
4.
Młode rozpłodniki, których odchów w myśl przepisów art. 7 nie jest dozwolony, powinny być wytrzebione lub poddane ubojowi najpóźniej w ciągu dwóch tygodni po osiągnięciu wieku określonego stosownie do wymienionego przepisu.