Art. 11. - Hodowla zwierząt gospodarskich. - Dz.U.1960.54.310 - OpenLEX

Art. 11. - Hodowla zwierząt gospodarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.54.310

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1963 r.
Art.  11.
1.
Ilość rozpłodników, potrzebną na terenie gromad, osiedli i miast, określa właściwy do spraw rolnictwa organ prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat miejski, rady narodowej miasta wyłączonego z województwa); dla ogierów ilość tę określa właściwy do spraw rolnictwa organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
2.
Komisja kwalifikacyjna uznaje za odpowiednie do hodowli te spośród doprowadzonych rozpłodników, które należą do rasy lub odmiany uznanych za odpowiednie dla danego rejonu oraz odpowiadają warunkom ustalonym przez Ministra Rolnictwa.
3.
Jeżeli nie istnieje możliwość wprowadzenia inseminacji, a ilość rozpłodników uznanych za odpowiednie do hodowli jest nie wystarczająca dla poszczególnych wsi, gromad, osiedli i miast, komisja kwalifikacyjna uznaje tymczasowo dla tych wsi, gromad, osiedli i miast te spośród pozostałych rozpłodników, które są najodpowiedniejsze do hodowli.