Art. 2. - Hodowla, ochrona zwierząt łownych i prawo łowieckie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.33.197 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1992 r.
Art.  2. 

Zwierzyna w stanie wolnym stanowi własność Państwa.