Art. 10. - Hodowla, ochrona zwierząt łownych i prawo łowieckie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.33.197 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1992 r.
Art.  10. 
1. 
Obwody łowieckie dzielą się na obwody łowieckie państwowe i obwody łowieckie wspólne.
2. 
Obwody łowieckie państwowe są to obwody, w których obszar gruntów stanowiących własność Państwa obejmuje co najmniej 60% całej powierzchni.
3. 
Obwody łowieckie wspólne są to obwody, składające się z gruntów różnych właścicieli; do obwodów tych zalicza się również obwody, obejmujące grunty państwowe, jeżeli ich obszar jest mniejszy niż 60% całej powierzchni obwodu.